Stopp menneskehandel

Rapporter mistanke om seksuell utnyttelse av mindreårige og/eller menneskehandel til aktuelle myndigheter.

USA: National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)
USA: National Human Trafficking Resource Center (Polaris-prosjekt)
Canada: National Child Exploitation Coordination Centre (NCECC) Verdensomspennende direktelinje-liste - Liste over direktelinjer for menneskehandel land for land